IDPF Request


6 februari j.l. heb ik het IDPF van William R Parsons Jr. en James M Lindsey aangevraagd.
21 februari reeds een mail terug, maar weer afwachten wanneer ik iets ontvang.