IDPF


12 April j.l. heb ik het IDPF van William H Henderson en Raymond Gunderson aangevraagd.

13 April al reeds een reactie, mail en normale adres doorgegeven.

Nu is het afwachten wanneer ik alles binnen krijg.

Het IDPF van Raymond Gunderson heb ik aangevraagd, omdat het graf van Raymond tot ongeveer 2000 door onze familie geadopteerd is geweest en ik meer van deze man wil weten, daar ik wel foto’s heb, maar verder geen achtergrond.